+ 48 698 03 90 45
andrzej@kizimowicz.pl

Nasza Oferta

Ubezpieczenia

Dzięki podpisanej umowie z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „AXA” oferuję Państwu możliwość wykupienia u mnie polisy na Państwa wyjazdy turystyczne indywidualne lub grupowe, jedno albo wielodniowe. Ubezpieczenia, które Państwu mogę zaoferować są następujące:

 • Business Travel - Ubezpieczenie dla osób często podróżujących za granicę w celach służbowych lub prywatnych. Ubezpieczenie dostępne jest w formie imiennej przeznaczonej dla przedsiębiorców wysyłających swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, jak np. firmy transportowe, spedycyjne a także dla osób prywatnych często wyjeżdżających za granicę służbowo lub prywatnie; Ubezpieczenie można zawrzeć na pół roku lub na 1 rok. Ochrona ubezpieczeniowa dla formy imiennej obowiązuje podczas wszystkich wyjazdów Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, niezależnie od ich ilości , pod warunkiem że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni
 • Koszty rezygnacji z podróży - Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży tj. z imprezy turystycznej lub biletu lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  z przyczyn losowych, takich jak:
  1. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród u osoby Ubezpieczonej,
  2. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej
  3. poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania
  4. bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą
  5. wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą
  6. śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego.
  Ubezpieczenie można zawrzeć do 5 dni od daty podpisania umowy/zakupu biletu. W przypadku gdy do wyjazdu jest mniej niż 30 dni ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu zakupu biletu lub imprezy;
 • Travel - Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w celach: turystycznych, do pracy, prywatnych, bez aktywności sportowych. Pakiet dostępny jest dla osób indywidualnych, grup oraz dla rodzin. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rodzinną (pakiet family) przeznaczoną dla rodziców podróżujących z dziećmi do 18 lat. W opcji Travel istnieje również możliwość ubezpieczenia wyjazdów do USA i Kanady dla posiadaczy karty EURO26;
 • Travel Sport - Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać różnego rodzaju aktywności sportowe podczas pobytu za granicą. W wersji podstawowej ubezpieczenie zapewnia ochronę osobom wyjeżdżającym na narty lub windsurfing. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość ubezpieczenia ryzyk związanych z uprawianiem innych sportów.
  Dodatkowo można ubezpieczyć sprzęt sportowy -700 EUR i OC sportowe - 10 000 EUR (kod OCS);
 • Travel / Travel Sport Polska - Pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób podróżujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celach turystycznych. Ubezpieczenie można zawrzeć w opcji TRAVEL lub TRAVEL SPORT w czterech wariantach : XSmall, Small, Medium i Large różniących się od siebie zakresem i sumami ubezpieczenia;
 • Ubezpieczenia na Białoruś - Ubezpieczenie dla osób podróżujących do Republiki Białorusi
  Ubezpieczenie przeznaczone do wiz dla osób podróżujących w celach turystycznych, służbowych, prywatnych, do pracy. Ubezpieczenie jest honorowane przez wszystkie konsulaty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedaż ubezpieczeń prowadzę w godzinach pracy mojego biura, tj.:

pon.-pt. 17-21, sob.-niedz. 10-21, w pozostałych godzinach w miarę mojej obecności.
tel. / fax. + 48 68 453 45 07
tel. kom. + 48 604 95 49 94

W pozostałych godzinach proszę nie dzwonić, ponieważ dostęp do systemu sprzedaży mam w biurze wyłącznie w czasie pracy biura (czynne: pon.-pt. 17-21, sob.-niedz. 10-21) i nie będę w stanie udzielić żadnych informacji. Proszę o zrozumienie tego i uszanowanie mojej prośby. Pozwoli nam to wzajemnie na dobrą współpracę i wzajemny szacunek.

Z uwagi na bezpieczeństwo Klienta i uniknięcie ewentualnych nieporozumień ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie w biurze – nie ma możliwości sprzedaży „na odległość”. Natomiast nie ma żadnych przeszkód, aby właściwą osobę ubezpieczała inna osoba (np. znajomy lub członek rodziny). Niemniej jednak do właściwego zawarcia ubezpieczenia konieczne są następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia osoby ubezpieczanej, adres zamieszkania (zgodny z dowodem osobistym). Dodatkowo, z uwagi na fakt, że ubezpieczenia NNW + KL (wyjazdy zagraniczne) wiążą się również z podaniem ogólnej informacji, czy osoba ubezpieczana ma choroby przewlekłe (bez podawania nazwy). Podanie tej ogólnej informacji ma ogromne znaczenie, ponieważ wiążą się z tym skutki prawne – w przypadku zdarzenia związanego z chorobą przewlekłą, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Ważne!!!

Dokonując zakupu polisy Klient zawiera umowę ubezpieczenia, a co się tym wiąże – wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych w zakresie i do potrzeb związanych z transakcją oraz realizacją ubezpieczenia w oparciu o OWU TUiR „AXA”, które są wręczane każdorazowo do sprzedanej polisy.

Rezygnacja z zawartej polisy , zwroty i potrącenia odbywają się zgodnie z warunkami TUiR „AXA”.

Stąd proszę o przemyślane kupno polis ubezpieczeniowych.

Płatność gotówką lub kartą płatniczą.

Nasi Partnerzy

    

Zgrana Rodzina