+ 48 698 03 90 45
andrzej@kizimowicz.pl

Nasza Oferta

Analizy i opinie

Jeżeli wybieracie się Państwo na wycieczkę, a nie jesteście pewni, czy program przedstawiony przez organizatora wyjazdu jest możliwy do realizacji lub macie Państwo wątpliwość, czy wręczony Wam program to nie przysłowiowe „gruszki na wierzbie” – moja pomoc może być dla Państwa niezbędna. W obecnych czasach w celu pozyskania klienta niektórzy organizatorzy imprez turystycznych układają bardzo bogate programy, niektóre wręcz „za bogate”, w których ilość punktów programu lub obiektów do zwiedzenia w podanym czasie wyjazdu jest po prostu niemożliwa. Innym przykładem będzie podawanie czasu przejazdu krótszego od realnych czasów przejazdów. W oparciu o otrzymany program od Państwa dokonam jego analizy i wystawię opinię wraz z uzasadnieniem. Jeżeli biorąc udział w wycieczce organizator nie wywiąże się z zawartej umowy (program imprezy), w oparciu o dokonaną analizę z opinią będziecie mogli Państwo wystąpić do organizatora o stosowną naprawę wyrządzonej szkody. Jeśli próba polubownego rozwiązania sporu nie odniesie skutku, mając w ręku opracowaną analizę – opinię będzie Państwu łatwiej dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego w sądzie.

Przykład: jeżeli zapisujecie się Państwo na wyjazd, którego program zakłada 3 godzinny przejazd z Zielonej Góry do Berlina i po tych 3 godzinach podróży macie Państwo już zwiedzać (!!) stolicę Niemiec, to z pewnością to nie nastąpi. Czas przejazdu z Zielonej Góry do granicy na Świecku to ok. 1 godz. 30 min. – 1 godz. 45 minut jazdy autokarem. Na parkingu stacji paliw przed granicą z reguły robi się przerwę „toaletowo-kawową”, która trwa z reguły 20 – 30 minut w zależności od wielkości grupy oraz ilości innych podróżnych przebywających na stacji paliw. Daje to już ok. 2 godz. – 2 godz. 30 min. od wyjazdu z Zielonej Góry. Przejazd ze Świecka do Berlina to ok. 1 godz. 30 min. Daje to więc łącznie ok. 3 godz. 30 min. – 4 godz. czasu podróży z Zielonej Góry do Berlina (do rozpoczęcia zwiedzania – choćby oglądania miasta z okien autobusu). Ok. 60 minut potrzebny jest na przejazd z granicy do wjazdu do Berlina (w okolicy węzła na autostradzie Schönefelder Kreuz). Czasem przed wjazdem do Berlina na prośbę uczestników wyjazdu jest jeszcze jeden postój na toaletę, aby bez zbędnego „balastu” realizować program. Na to również potrzebny jest czas ok. 10-15 minut. Oczywiście opinia wykonywana przeze mnie na zamówienie jest bardziej obszerna i zawiera dokładną analizę oraz uzasadnienie. Po otrzymaniu analizy będziecie Państwo mogli samodzielnie podjąć decyzję, czy chcecie wziąć udział w wyjeździe, którego program nie zostanie należycie zrealizowany lub będzie realizowany z dużym pośpiechem, narażając tym samym Państwa na nieudany wyjazd i utratę Waszych pieniędzy.

Koszt usługi już od 100,00

Nasi Partnerzy

    

Zgrana Rodzina